1. Wymień 4 cechy charakteryzujące gospodarkę krajów słabo rozwiniętych w Amerykach.
2. Wymień 4 duże miasta Ameryk i ich położenie.
3. Jaki wskaźnik urbanizacji charakteryzuje kraje Ameryki, wymień przyczyny wpływające na ten wskaźnik.
4. Języki urzędowe Ameryk.
5. Uprawy w Amerykach.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T19:10:16+01:00
1.[Dotyczy głównie Południa Ameryki]
*niekorzystne warunki naturalne
*niski poziom rozwoju przemysłu
*niewielka powierzchnia gospodarstw
*duży odsetek ludzi zatrudnionych w rolnictwie, a mały w osługach i przemyśle
2.
*San Francisco
*Nowy York
*Waszngton
[wszystkie USA]
*Vancouver[kanada]
*Brasila[brazylia]
3.
Wskaźnik wynosi ok. 80 % . Wpływa na niego:
*szybki napływ ludności do miast - powstawanie miast gigantów
*
4.Angielski, hiszpański, francuski, portugalski, miejscowe dialekty
5.Główne uprawy dotyczą uprawy dotyczą kukurydzy,fasoli,owoce cytrusowe, pomidory

Pozdrawiam ;)