Odpowiedzi

2010-02-04T19:54:24+01:00
W obrębie danego okresu, idąc w układzie okresowym od lewej strony do prawej ,zmniejszaniu się promienie atomowych towarzyszy wzrost powinowactwa elektronowego atomu. W obrębie tej samej grupy, ze wzrostem promieni atomowych powinowactwo elekt. Będzie malało.

blok s
metale, mają właściwości zasadotwórcze, ich wodorotlenki są mocnymi zasadami. są aktywne chemicznie. Występują w przyrodzie naturalnie tylko w postaci soli

blok d
metale,Związki pierwiastków przejściowych są barwne,tendencja tworzenia kationów,zmienna wartościowość

blok p
Pierwiastki te mają zróżnicowane własności -od metali poprzez półmetale do niemetali.
1 5 1