Krótka wymyślona historyjka na min.5 zdań.z czasami Past Contiunous i Past Simle.
Proszę o przetłumaczenie również na język polski...

i zadanie (proszę o przetłumaczenie poniższych zdań 1-6)
Complete the sentences. Use the Past Simple or the Past Continuous.

1) I.....(read)my brother`s diary when he suddenly....(come) into the room !
2)Where ....(you/go) when I....(see) you last night?
3)When I ....(wake)up this morning, it ....(snow)
4) I ....(drop)my mobile while
I...(text) my friend.
5) .....(you/sleep) when I ...(phone) this morning?
6) He ...(not look) where he....(go) and....(crash) into a tree.

1

Odpowiedzi

2010-02-04T19:34:11+01:00
1) I was readingmy brother`s diary when he suddenly came into the room !
Czytałam pamiętnik brata kiedy on nagle wszedł do pokoju!

2)Where were you going when I saw you last night?
Gdzie szłaś kiedy wadziłam Cie ostatniej nocy?

3)When I wooke up this morning, it was snowing.
Kiedy dzis rano obudzilam się padal snieg.

4) I dropped my mobile whileI was texting my friend.
Upuściłam komórke kiedy pisałam sms-a do koleżanki.

5) Were you sleeping when I phoned this morning?
Spałaś kiedy dzwoniłam dziś rano?

6) He wasn't looking where he was going and crashed into a tree.
Nie patrzył gdzie idzie i wpadł na drzewo.
3 5 3