Wyraz w trójkąt

Napisz program wczytujący ze standardowego wejścia ciąg znaków składający się z maksymalnie 100 wielkich liter alfabetu łacińskiego, który wypisuje na standardowe wyjście dany ciąg znaków w postaci _trójkąta_.

Przykład

Wejście

ALEKSANDRYJSKI

Wyjście

A

LE

KSA

NDRY

JSKI.Uwaga _ brakujące pole uzupełnij znakiem _._

1

Odpowiedzi

2010-02-04T19:42:41+01:00
Troszkę to źle to zrobiłem (pewnie można było by krócej), ale nic mi do głowy nie wpada, więc masz to:

program xors;
uses crt;
var i:byte;
w:string[100];
begin
writeln('Napisz wyraz:');
readln(w);
for i:=1 to 1 do write(w[i]); writeln;
for i:=2 to 3 do write(w[i]); writeln;
for i:=4 to 6 do write(w[i]); writeln;
for i:=7 to 10 do write(w[i]); writeln;
for i:=11 to 15 do write(w[i]); writeln;
for i:=16 to 21 do write(w[i]); writeln;
for i:=22 to 28 do write(w[i]); writeln;
for i:=29 to 36 do write(w[i]); writeln;
for i:=37 to 45 do write(w[i]); writeln;
for i:=46 to 55 do write(w[i]); writeln;
for i:=56 to 66 do write(w[i]); writeln;
for i:=67 to 78 do write(w[i]); writeln;
for i:=79 to 91 do write(w[i]); writeln;
for i:=92 to 100 do write(w[i]); writeln;
readln;
end.