Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:18:11+01:00
Fraszka-drobny utwór poetycki oparty na ciekawym pomyśle, często żartobliwy i dowcipny. Nazwę „fraszka” wprowadził do literatury polskiej Jan Kochanowski ona także ustalił obowiązujący wzór stylistyczny .
A oto najbardziej popularne fraszki Jana Kochanowskiego:
1) „Do Mikołaja Firleja” –utwór jest adresowany do mecenata Jana Kochanowskiego . Poeta ma być człowiekiem rozważnym , statecznym .Natomiast w jego twórczości mogą się znaleźć elementy satyryczne, lubaszne .
2) „O żywocie ludzkim” – poeta snuje refleksję nad życiem ludzkim w którym nic nie jest pewne. To co posiadamy szybko mija i należy pogodzić się z koniecznością przemijania. Nasze czyny to fraszka , błahostka , a życie nie zależy od nas samych , lecz od fatum losu (fatalistka).Poeta przyrównuje człowieka do kukiełek , marionetki, którą bawi się los, a życie do przedstawienia teatralnego .
3) „ Do fraszek” – fraszki są zwierciadłem tajemnic poety jego nastroju, odczuć. Są w nich zawarte informacje ukryte i trudne do odczytania. Poeta zauważa, iż fortuna decyduje o jego życiu i ma wpływ na jego twórczość.
4) „ Do gór do lasów” (inaczej zwana autobiografią ) – poeta w niej podsumowuje w niej swoje życie i nakreśla koleje swojego losu(liczne podróże , studia ,pobyt na dworze, wyprawa z królem) .Podmiot już jest człowiekiem doświadczonym , dojrzałym , poznał smak życia i różne jego odcienie. Zdaje sobie sprawę z upływającego czasu dlatego chce jak najlepiej wykorzystać każdą pozostałą mu chwilę .Humanista powinien poznać życie wszechstronnie , doświadczyć smutku i radości. Ostatni wers jest nawiązaniem do Horacyńskiego hasła Carpie Diem
5) „ Na swoje księgi” – Kochanowski tłumaczy, że nie lubi pisać o walecznych bohaterach i poważnych tematach . Jego pasją jest pisanie fraszek dzięki , którym można bawić się i to one sprawiają mu dużo radości .
6) „ O doktorze Hiszpanie ’’ – bohater fraszki jest dworzaninem , prawnik i poeta, spolonizowany Hiszpan, Piotr .Poeta z humorem opisuje kompanów, którzy nie potrafią zachować umiaru w piciu. Kochanowski nadał utworowi charakter scenki przez wprowadzenie dialogu .Najbardziej humorystyczne jest zakończenie utworu .
7) „ Raki”- żart poetycki , jego wersja utworu przedstawia zalety kobiet ale fraszka czytana wspak ma treść przeciwną (wady niewiasty) , utwór jest zatem ostrzeżeniem przed przewrotnością i zmiennością kobiety.
8) „ O kapelanie”- we fraszce ukazana jest słabość kapelana (pijaństwo) , ksiądz szybko potrafi znaleźć wytłumaczenie nieobecności na mszy św. .Kochanowski krytykuje pijaństwo księdza , hulaszczy tryb życia , niewypełnienie obowiązków, nie przyznawanie do błędów.
9) „ Do Hanny”- fraszkę tę można określić jako zalotną , jest bowiem prośbą skierowaną do jakiejś dziewczyny , niezbyt skłonnej do okazywania uczuć zakochanemu autorowi . Poeta prosi, aby stała się bardziej przychylna jego zalotom, a jego serce (twarde jak kamień)-zmiękło. Musiała to być panna z bogatego domu, skoro na palcu nosiła diament , czyli kosztowny pierścień , a stać ją było , aby go podarować zakochanemu młodzieńcowi na pamiątkę .Utwór ma formę apostrofy czyli zwrotu do adresata .
2 5 2