Wskaż niepoprawne użycia wyrazu przysłowiowy ('używany w przysłowiu, utartym zwrocie; będący przysłowiem, powiedzeniem, będący częścią przysłowia'):

Przysłowiowe trzy grosze.
Przysłowiowy Jan Nowak.
Nabijać ludzi w przysłowiową butelkę.
Przysłowiowa mądrość Salomona.

1

Odpowiedzi

2010-02-04T19:26:01+01:00