Zadanie 3 str. 281

Wyznacz ciąg geometryczny (a n)
a) a₂= 5/12 , a₃= 2/15
b) a₃= 1½ , a₄= 1¼
d) a₃= -3 , a₄= -24
e) a₆= 32 , a₁₀= 2
f) a₆= 1 , a₈= 9


__________________________________

zadanie 4 str. 281

Oblicz brakujące wyrazy ciągu geometrycznego:
a) __ , __ , -27 , -9 , __ , __
b) __ , __ , __ , __ , 3 , 5
c) __ , 6 , __ , __ , 48 , __
d) 8 , 2 , __ , __ , __ , __ , 1/512
e) __ , __ , 3 , __ , __ , -81
f) __ , __ , __ , 18 __ , 54

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T21:00:17+01:00
W pierwszym za duzo pisania wiec rozwiaze ci drugie
a) -243, -81 , -27 , -9 , -3 , -1 q=1/3
b) 243/625 , 81/125 , 27/25, 9/5, 3 , 5 q= 5/3
c) 3, 6 , 12 , 24 , 48 , 96 q=2
d) 8 , 2 , 1/2, 1/8 , 1/32, 1/128 , 1/512 q= 1/4
e) 1/3 , -1, 3 , -9 , 27 , -81 q=-3
f) 2√3 , 6 , 6√3, 18, 18√3, 54 q=√3

powinno byc ok :)
1 5 1