Błagam o pomoc ! .
Nie wiem jak zrobiĆ to zadanie .
Oblicz objetosc i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokatnego o przekątnej długosci 7cm i wysokosci równej 2 [pierwiastek]z 6
Wiem ze wynikii wyjdą takie : V = 25 [pierwiastek ] z 6
P = (25+40 [pierwiastek] z 3 . do potęgi 3.
; *

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T23:07:43+01:00
Przekatna ta tworzy z wysokością i przekatną podstawy Δ prostokatny
z pitagorasa obliczam d podstawy
d²=7²-(2√6)²
d²=49-24
d²=25
d=5cm

z d obliczam bok podstawy a
d=a√2=5→a=2,5√2cm
v=a²h=(2,5√2)²×2√6=25√6cm³
pole=2a²+4ah=2×(2,5√2)²+4×2,5√2×2√6=25+5√12=(25+40√3)cm²