Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:44:15+01:00
Moim zdaniem dla RP konstytucja 3 maja ma takie znaczenie:
Konstytucja 3 maja miała dla Rzeczpospolitej ogromnie znaczenie. Pamiętając, że nasz kraj nie miał wtedy całkowitej władzy (nie mógł podejmować wszystkich decyzji w sprawach politycznych i funkcjonowania państwa) ze względu na państwa ościenne (głównie Rosja).
Konstytucja ogłosiła: zniesienie "liberum veto", zniesienie wolnej elekcji, ustanowienie monarchii dziedzicznej, wprowadzenie trójpodziału władzy (ustawodawcza, wnioskodawcza, sądownicza), powiększenie armii do 100 tys. żołnierzy (realizajca 57 tys.), wzięcie chłopów pod opiekę państwa, Polska jest krajem katolickim, ale tolerancyjny wobec innych wyznań, prawa o miastach (samorząd w miastach, udział 24 przedstawicieli w sejmie z głosem doradczym, nietykalność osobista mieszczan, piastowanie niższych urzędów, możność nabywania dóbr ziemskich). Konstytucja stała się bezpośrednim wynikiem mubuchu polsko-rosyjskiej w 1792r. Konstytucja 3 maja była najwybitniejszym dziełem polskiego oświecenia. Uchwalenie Konstytucji w 1791r. otworzyła w Polsce okres monarchii konstytucyjnej.
3 4 3
2010-02-04T19:53:59+01:00
Konstytucja ta miała bardzo duże znaczenie dla RP
Była to druga na świecie po USA ustawa zasadnicza regulująca organizację władz państwowych,a także prawa i obowiązki obywateli.Zniesiono dywializm polsko-litewski.Polska stała sie monarchią konstytucyjną.Konstytucja znosiła ponadto liberum veto,konfederacje rokosze(związek szlachty związany przeciw królowi),znosiła wolne elekcje.Wprowadzono trój podział władzy na ustawodawczą wykonawczą sądowniczą.Organem wykonawczym był król.Co 25 lat miał się zbierać sejm konstytucyjny wprowadzając poprawki w konstytucji.

3 3 3