1. oblicz ile moli H2SO4 znajduje się w 120 cm3 roztworu o stężeniu 20% i gęstości 1,141 g/cm3.

2. oblicz ile g wody potrzeba odparować ze 120g wodnego roztworu NaNO3 o stężeniu 20% aby otrzymać roztwór o stężeniu 25%.

3. oblicz ile g tlenku fosforu V należy rozpuścić w 100g wody aby otrzymać roztwór H3PO4 o stężeniu 20%.

z góry dzieki

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T13:33:37+01:00
1 ) Dane :
Vr (objętość roztworu) - 120 cm³
C % (stężenie)- 20 %
d (gęstość )-1,141 g/cm³
n (liczba moli)- ?
Obliczam m (masę substancji) ze wzoru :
d = m : V → m = d × V
m = 1,141 g/cm³ × 120 cm³
m = 137g (wynik zaokrągliłam )
obliczam liczbę moli ze wzoru :
n = m : M (masa cząsteczkowa H₂SO₄)
M = 2 × 1 + 32 + 4 × 16 = 98 g /mol
n = 137g : 98 g /mol
n = 1,4 mola

2 ) dane :
mr (masa roztworu ) -120 g
C₁ % = 20 %
C₂ % =25 %

Obliczam ms w początkowym roztworze o stęż. 20 % :
C % = ms × 100 % : mr → ms = C% × mr : 100 %
ms = 20 % × 120g : 100 %
ms = 24 g
Obliczam masę roztworu o nowym stężeniu 25 % :
C % = ms × 100 % : mr→ mr = ms × 100 % : C %
mr = 24g × 100 % : 25 %
mr =96g
Nowo powstały roztwór ma masę 96g,co oznacza,że różnica między masami obu roztworów ( 120 - 96) wynosi 24 g i jest ona masą odparowanej wody (ponieważ masa NaNO₃ nie uległa zmianie ).

3) Dane :
mw (masa wody) 100g
C % = 20 %
ms ?
Roztwór 20 % oznacza,że w 100g tego roztworu znajduje się 20g substancji rozpuszczonej, czyli: jeżeli substancja ma 20g to woda ma masę 80 g. W naszym roztworze woda ma masę 100 g. Układamy proporcję,biorąc pod uwagę wszystkie dane:
na 20g substancji-------przypada------80g wody
X g substancji------przypada------ na 100g wody (w naszym roztworze )
X = 100g × 20g : 100g
X = 25 g (masa substancji,którą trzeba użyć do sporządzenia roztworu )
Sprawdzamy zgodność wyniku podstawiając dane do wzoru na C%. Obliczamy także masę otrzymanego roztworu:
mr= ms + mw (masa wody) = 25g + 100g = 125g
C % = ms × 100 % : mr → ms = C% × mr : 100 %
C% = 25g × 100 % : 125g = 20 %
1 2 1