Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:42:47+01:00
Na współ. rzeźbę tartr wpłynęła nie tylko budowa geologiczna i ruchy górotwórcze ale i czynniki zewnnętrzne, takie jak lodowce górskie , ruchy masowe, wody opadowe, działalność rzek , potoków, i wód podziemnych.
Liczne lodowce górskie pozostawiły na stokach zagłębienia w postaci kotłów, które zostały zapełnione wodą i powstały jeziora wysokogórskie np. Morskie Oko.
Z kolei spływające z gór jęzory lodowcowe przemodelowały V-kształtne doliny rzeczne na U - kształtne doliny lodowcowe
np. Dolina KOścieliskowa
Zwietrzałe skały spadające ze stków tworzą żelby, misy, progi skalne>
W tatrach zachodnich zaistniały procesy krasowienia , powstały jaskinie z formami rzeźby krasowej .

W czasie alpejksich ruchów górotwórczych warstwy skał zostały sfałdowane i obalone i przesunięte w wyniku czego pojawił się trzon krystaliczny Tatr,