Zadania z fizyki. Jeśli ktoś się podejmie tych zadań to proszę o dokładne rozpisanie.
zadanie 1. Czterech robotników popycha wagon o masie m=20 t działając siła F=250N każdy. Jaką drogę przebędzie wagon w pierwszej minucie ruchu, jeżeli Fw hamująca wynosi T=400N? Zadanie 2. Oblicz czas hamowania samochodu o masie m=1200kg jadącego z V=72 km/h, jeśli siła hamującą wynosi F=2000N.
Zadanie 3. Wagon kolejowy o masie m=20t poruszający się z V=15m/s został zahamowany w czasie t=1min 40s. Oblicz siłę hamująca. Rysunki też by się przydały

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T20:16:03+01:00
Witaj
zad.1 m = 20t, F = 250N, n=4 , T =400N, t = 1min, vo = 0
szukane: s
ruch jednost. przysp. bez pr. pocz. pod wpływem stałej siły wypadkowej
Fw = nF - T = ma czyli a = [nF - T]/m = [4*250N - 400N]/20000kg = 0,03m/s2
Ponieważ v0=0 więc po 1min czyli 60s v = a*t = 0,03m/s2*60s = 1,8m/s

zad.2 dane: m=1200kg, v=72km/h 20m/s, F=2000N, vk=0
szukane: t hamowania
F = ma = m*[v - vk]/t więc t = m*v/F bo vk=0 /ciało zatrzymuje się/
Zatem t = 1200kg*20m/s/2000N = 12s / 1N = 1kgm/s2 /

zad.3 dane: m = 20t, v = 15m/s, t = 1min 40s = 100s, vk = 0
szukane: hamująca F
Ze wzoru jak wyżej F = mv/t = 20000kg*15m/s/100s = 3000N = 3 kN
Rysunki nie są potrzebne.
pozdrawiam
czarnadziura