1. Oblicz odległosc miedzy A i B oraz Bi C korzystajac z ich wspolrzednych geograficznych
A (19°10' E, 49°50'N)
B (19°10' E 60°N)
C(12°30' W 60°N)
2. Odleglosc miedzy pkt M i N wynosi 6 cm Pkt M jest na wys 300 m n.p.m a N=430 m n.p.m. Oblicz rzeczywista odleglosc w terenie
3. Oblicz odleglosc miedzy poludnikiem 20°W i 18°E
a)na zwrotniku raka
b)na rownolezniku 51°
c)na kole podbiegunowym
4.Oblicz parametry globusa (promien, dł rownika, powierzchnie) wykonanego w sklai 1:50 000 000
Zadan 1,3,4 wogole nie rozumiem a w 2 to trzeba to obliczyc z trojkąta??
Prosze o rozwiazanie i o dokladne napisanie obliczen

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-09T12:49:55+02:00
Przyjmnijmy za promien Ziemi Rz=6378 km i Ziemia jest kula
obliczamy odległosc punktu A - B
dwa punkty leza na południku 19,166 stopnia
wiec dwa południki opasujace Ziemie 19,16st E i 160,84 W sa tez równikiem przechodzacym przez dwa bieguny N i S
-19,16E+180 = 160,84W
te punkty dwa 49,83 ; 60,00 N
obwófd południka 19,16E i 160.84W wynosi
O=2*3,14*6378 km= 6,28* 6378 km = 40053,84 km
czyli 1 st = 40053,84 km/360st = 111,26 km
róznica katowa szerokosci
60,00 - 49,83 = 1131,5 km

Teraz musimy obliczyc obwód danego równoleznika
południk 19,16 E
południk 12,50 W
czyli odległosc katowa na rownolezników punktu B i C to 19,16+12,5=31,66 st

obliczamy obwód równoleznika 60 st
O=2*PI*Rz*cos(60) = 20026,93 km
1 st = 20026,93/360=55,63 km
odległos B - C = 31,66 * 55,63= 1761 km
w zadaniu 3 robiszt tak samo analogicznie
RAK 23,45 N odległosc 3879 km punktów na równolezniku
szerokosc 51 st odległosc 2660km
koło podbiegunowe 66,55 odległosc 1682 km

zadanie 4
globius w tej skali to 1:50000000 czyli 1cm = 500 km
teraz średnica Ziemi
12756 km/500 km = 25,512 cm
promien globusa = 12,75 cm
powierzchnia globusa = PI*D^2=3,14*25,512 ^2 = 2043 cm^2

nad zad 3 jeszce pomysle :) później

1 5 1