Odpowiedzi

2010-02-05T02:17:55+01:00
Pomnóż jednomiany
1)8xy^2z^3 * 2x^2yz=
= 8xy²z³ *2x²yz=
=16x³y³z⁴


2)2x^3 * (-3,8x)=
= 2x³ *(-3,8x) =
= - 7,6x⁴

3)-3x^2y^2z * (-5xy^2z)=
= -3x²y²z* (-5xy²z)=
= 15x³y⁴z³

4)0,3x^2 * 1,5x^2=
= 0,3 x² *1,5x²=
= 0,45x⁴

5)7ab * 6a^2b=
= 7ab* 6a²b=
= 42a³b²

6)-0,7a^2b * 100ab=
= -0,7a²b*100ab=
= - 70a³b²

7)-6xyz * (-0,4xy^2z) =
= - 6xyz*(-0,4xy²z)=
= 2,4x²y³z²