Odpowiedzi

2010-02-04T20:15:48+01:00
Zadanie 1 wzory i nazwy substancji
a. S siarka
b. H2 wodór
c. H+ kation wodorowy
d. S2- anion siarczkowy
e. SO2 tlenek siarki(IV)
f. SO3 tlenek siarki(VI)
g. H2SO4 kwas sierkowi (VI)
h. SO4<-2> anion siarczanowy
i. H2SO3 kwas sierkowi (IV)
j. SO3 <-2> jon siarczynowy
k. Cl2 - czasteczka chloru
l. MgCl2 - chlorek magnezu
m. Cl- anion chlorkowy
czesc druga
1. HCl ----wodzie---> H+ + Cl-
2. Mg + 2HCl = MgCl2 + H2
3. H2 + Cl2 = 2HCl
4. H2 + S = H2SO4
5. H2S ---woda--> 2H+ + S2-
6. S + O2 = SO2
7. H2O + SO2 = H2SO3
8. H2SO3 ---woda--> 2H+ + SO3<-2>
9. 2SO2 + O2 = 2SO3
10. H2O + SO3 = H2SO4
11. H2SO4 ---woda--> 2H+ + SO4<-2>
Zadanie 2
wodorotlenek sodu = NaOH
wzór sumaryczny - NaOH
wzór strukturalny Na --------- O --------- H
wartosciowosc sodu Na +1
wartosciowosc grupy wodorotlenowej (OH) = -1
reakcja sodu z woda
2Na + H2O = 2NaOH + H2
sód jest miekkim metalm trzymanym w nafcie dlatego ze jest bardzo reaktywny reguje z tlenem, wilgocia - woda. w momecie wrzucenia do wody kawaleczku unosi sie na powierzchni syczac i wydzielajac wodór, takjakby kulka byla otoczona pecherzykami powietrza. wodór jest palnym gazem moze sie spalac na sposób wybuchowy, po reakcji z woda nie ma zadnych osadów, po uzyci papierka lakmusowego stwierdzamy ze roztwór ma odczyn zasdowy barwa papierka - niebieska.
1 5 1
2010-02-04T20:41:43+01:00
1 link
a. S siarka
b. H2 wodór
c. H+ kation wodorowy
d. S- anion siarczkowy
e. SO2 tlenek siarki (IV)
f. SO3 tlenek siarki (VI)
g. H2SO4 kwas siarkowy (VI)
h. SO4 2- anion siarczanowy (VI)
i. H2SO3 kwas siarkowy (IV)
j. SO3 2- anion siarczanowy (IV)
k. Cl2 chlor
l. MgCl2 chlorek magnezu
m. anion chlorkowy

reakcje
1. HCl = H+ + CL-
2. 2 HCl + Mg = MgCl2 + H2
3. H2 + Cl2 = 2 HCl
4. H2 + S = H2S
5. H2S = 2H+ + S2-
6. S + O2 = SO2
7. SO2 + H2O = H2SO3
8. H2SO3 = 2H+ + SO3 2-
9. 2 SO2 + O2 = 2 SO3
10. SO3 + H2O = H2SO4
11. H2SO4 = 2H+ + SO4 2-

2 link
55.
wzór sumaryczny NaOH
Wzór strukturalny Na-O-H
wartościowość sodu I (1)
wartościowość grupy wodorotlenkowej I (1)

56
wniosek: powstaje gaz który spala się z charakterystycznym dźwiękiem czyli jest to wodór. papierek uniwersalny zabarwił się na zielono czyli powstała zasada. Reakcja jest egzoenergetyczna ponieważ wydzieliło się ciepło. Sód jest metalem bardzo aktywnym

równanie reakcji: 2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2
1 5 1