W naszej szkole w klasach pierwszych jest łącznie 58 uczniów. klasy drugie i trzecie mają jednakową liczbę uczniów, w każdej o 11 mniej niż w klasach pierwszych. w klasach czwartych jest łącznie 72 uczniów, w klasach piątych dwa razy mniej niż w klasach czwartych. w klasach szóstych jest tyle samo uczniów co w klasach najmniej licznych. ilu uczniów jest w naszej szkole?

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T19:47:19+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T19:49:47+01:00
58 + [2 x (58-11)] + 72 + (72:2) + 36 = 58 + 2 x 47 + 72 + 36 + 36 = 58 + 94 + 72 + 72=199 + 144 = 296
ODP. jest 296 uczniów
2010-02-04T19:51:05+01:00
Klasy I - 58
klasy II - 58 - 11 = 47
klasy III - 47
klasy IV - 72
klasy V - 72 : 2 = 36
klasy Vi - 36
razem - 58 + 47 + 47 + 72 + 36 + 36 = 296