Kto mi przetłumaczy? Tylko bez translatora.

Wellington is the capital city of New Zealand.
The city was discovered in the 10th century by the Polynesian explorer Kupe. It belonged to Ngarrindjeri, the indigenous people, until 1840 when the first Europeans arrived on the island.
The city was called Wellington after the famous Duke of Wellingtom who helped the European employees of the New Zealand Company to settle on the island.

2

Odpowiedzi

2010-02-04T19:51:11+01:00
Wellington to stolica Nowej Zelandii. Miasto zostało odkryte w X wieku przez polinezyjskiego odkrywce Kupe. Należał on do Ngarrindjeri, rdzennych mieszkańców, do 1840, kiedy pierwszy Europejczycy przybyli na wyspy. Wellington - miasto to nazwano na cześć słynnego księcia Wellingtom, który pomogl europejskim pracownikom Nowej Zelandii firmy na osiedlenie się na wyspie
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:52:27+01:00
Wellington is the capital city of New Zealand.
The city was discovered in the 10th century by the Polynesian explorer Kupe. It belonged to Ngarrindjeri, the indigenous people, until 1840 when the first Europeans arrived on the island.
The city was called Wellington after the famous Duke of Wellingtom who helped the European employees of the New Zealand Company to settle on the island.

Wellington jest stolicą Nowej Zelandii. miasto zostało odkryte w X wieku przez Polinezyjskiego odkrywcę Kupe. Miasto należało do plemiona Ngarrindjeri do 1840 roku kiedy to Europejczycy przybyli na wyspę. Miasto zostało nazwane po słynnym księciu Wellinrtomi-e który pomógł Europejskim pracownikom Nowo Zelandzkiej firmy osiedlić się na wyspie.
2 4 2