Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:51:07+01:00
Komórka roślinna składa się z:
-ścany komórkowej
-błony komórkowej
- mitochondrium
- jądra
- chloroplastru ( ciałka zieleni)
- wodniczki
- cytoplazmy
Komórka zwierzęca składa się z:
- mitochondrium
- jądra
- błony komórkowej
- cytoplazmy
;)
2010-02-04T19:52:22+01:00

Komórka zwierzęca :) jeżeli chodzi jeszcze o wytłumaczenie to jest,.
1. Cytoplazma (cytozol) - jest płynną, galaretowatą substancją, która wypełnia wnętrze komórki. Jest środowiskiem dla bardzo dużej liczby reakcji biochemicznych zachodzących w komórce np. synteza białek lub początkowy proces oddychania - glikoliza. W skład chemiczny cytoplazmy wchodzą białka, tłuszcze,aminokwasy, sole wapnia, magnezu i jeden z nośników informacji genetycznej RNA.

2. Błona komórkowa (plazmalemma) - jest to półprzepuszczalna błona o grubości 4-6nm , zbudowana z licznych białek i lipidów (tłuszczy). Jej funkcją jest oddzielanie wnętrza komórki od środowiska zewnętrznego. Plazmalemma pełni także funkcje transportowe (dyfuzja prosta,dyfuzja wspomagana, transport aktywny i osmoza).
3. Wodniczki (wakuole) - wodniczki odpowiadają za odpowiednie uwodnienie komórki, gromadzi metabolity,substancje toksyczne i substancje odżywcze Mają małe rozmiary ale są bardzo licznie rozsiane w cytoplazmie. Wypełnia je sok wakuolarny, którego zawartość to w 90% woda i liczne jony: K+, Na+, Ca+, Mg+, Zn+, Cl-, SO42-, PO43-.
4. Mitochondrium - jest głównym źródłem energii komórki(wytwarzają ATP).Komórki zazwyczaj posiadają od kilkudziesięciu do kilkuset mitochondriów.Są zbudowane z grzebieni mitochondrialnych, czyli dwóch błon białkowo-lipidowych, na których odbywa się proces łańcucha oddechowego. Natomiast wnętrze mitochondrium wypełnione jest przez macierz mitochondrialną(matrix), w obrębie której odbywa się cykl Krebsa.
5.Jądro komórkowe -jest największą strukturą komórkową,znajduje się w centrum komórki, ma kulisty lub owalny kształt. Jest otoczone otoczką jądrową. Jądro wypełnione jest kariolimfą(sokiem jądrowym) Funkcją jądra komórkowego jest przechowywanie DNA, jest odpowiedzialne za podziały mejotyczne lub mitotyczne komórki.
6.Aparaty Golgiego - Składają się z małych spłaszczonych pęcherzyków. Służą do wydalania i modyfikowania substancji zużywanych przez komórkę (białka i lipidy)
7. Siateczka śródplazmatyczna- jest zbudowana z fosfolipidów i białek, dzieli się ją na szorstką i gładką. Szorstka siateczka śródplazmatyczna zawiera liczne rybosomy, na rybosomach dochodzi do intensywnej syntezy białek. Gładka siateczka śródplazmatyczna charakteryzuje się brakiem rybosomów i odpowiedzialne są za syntezę lipidów.
8.Jąderko - umiejscowione jest wewnątrz jądra komórkowego. Nie jest otoczone żadną błoną. Budują je białka, DNA i RNA. Jego funkcją jest produkcja RNA i składanie rybosomów.
9.Lizosomy - są to malutkie pęcherzyki rozkładające białka, kwasy nukleinowe, węglowodany i tłuszcze. Trafiają do nich wszystkie substancje, które mają ulec strawieniu.

Komórka roślinna składa się z :

A) ściana komórkowa, B) plasmodesma, C) błona komórkowa, D) chloroplast, E) błona tylakoidu, F) mitochondrium, G) lizosom, H) aparat Goldoniego, I) wakuola, J) retikulum endoplazmatyczne gładkie, K) retikulum endoplazmatyczne szorstkie, L) jądro, M) błona jądrowa, N) otwór w błonie jądrowej, O) jąderko

nie wiem czy dobrze.
2010-02-04T19:59:32+01:00