1. oblicz stosunek masowy pierwiastkow w:
b) tlenku zelaza(III) Fe₂O₃ (2 i 3 jbc)
2.Oblicz sklad procentowy pierwiastkow w nastepujacych zwiazkach chemicznych
b) siarczku glinu
3.Napisz wzor sumaryczny zwiazku chemicznego zbudowanego z azotu i tlenu, jezeli jego masa czasteczkowa wynosi 108u a stosunek masowy azotu do tlenu 7 : 20

2

Odpowiedzi

2010-02-04T20:03:09+01:00
Witaj :-)))
Zad. 1
masa żelaza : masa tlenu = (2 * 56) : (3 * 16) = 112 : 48 = 7 : 3
Odp.: W tlenku żelaza (III) stosunek masowy żelaza do tlenu wynosi 7 : 3.
Zad. 2
Wzór sumaryczny siarczku glinu: Al2S3
m. cz. Al2S3 = 2 * 27 g/mol + 3 * 32 g/mol = 54 g/mol + 96 g/mol = 150 g/mol
% Al w Al2S3 = 54 / 150 * 100% = 9/25 * 100% = 36%
% S w Al2S3 = 100% - 36% = 64%
Odp.: W siarczku glinu siarki jest 64%, a glinu 36%.
Zad. 3
x - masa azotu w związku [w u]
(108 - x) - masa tlenu w związku [w u]

Proporcja:
x / (108 - x) = 7 / 20
20x = 7(108 - x)
20x = 756 - 7x
27x = 756
x = 28
28 u : 14 u = 2 - tyle atomów azotu jest w związku
108 u - 28 u = 80 u - masa tlenu w związku
80 u : 16 u = 5 - tyle atomów tlenu jest w związku.
Wzór sumaryczny: N2O5
Odp.: Wzór sumaryczny tego związku to N2O5.
13 4 13
2010-02-04T20:27:08+01:00
1,
b. Fe₂O₃
mFe₂O₃= 2*mFe + 3*mO= 2*56u+3*16u=112u+48u=160u

112/48 56/24 28/12 14/6 7/3


2
b.,
siarczek glinu.
Al₂S₃.
mAl₂S₃= 2*mAl+3*mS= 2*27u+3*32u=54u+96u=150u

i teraz skład procentowy .
dam ci przykład i na tym przykładzie obliczysz swoje .;D


obliczasz mase molowa zwiazku nastepnie mase molowa kazdego pierwiastka w tym zwiazku i obliczasz stosunek tych mas matematycznie wyglada to tak h2so4 kwas siarkowy h=1u s=32u o=16u masa molowa zwiazku to 2razy 1 + 32 + 4razy 16=98 masa h w ziazku =2 s=32 o=64 2:32:64 dla h 100%-98 x%-2 x=2,04% dla s 100%-98 x%-32 x=32,65 dla o 100%-98 x%-64 x-65,31 zatem sklad procentowy to h=2,04% s=32,65% o=65,31%

W ten sam sposób robisz Al₂S₃.


3. Azot i Tlen .

N - 14 u
O - 16u

będzie wiec .
N(pięć)O(trzy), bo
5*14u+3*16u=70u+48u=108u
47 4 47