Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:58:17+01:00
JEZUS UZDRAWIA NIEWIDOMEGO
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną.
Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił?
Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał.
Jezus rzekł mu: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.


przykładów jest dużo - to powinno być ok ;)))
80 2 80
2010-02-04T20:03:28+01:00
Był sobie pewien chromy człowiek, który był chory już od 38 lat.
Pan Jezus, widząc jego cierpienie, zmiłował się nad nim i rzekł: "Wstań, weźmij łoże twoje, a chodź!" - W tedy on wziął swoje łoże i z uśmiechem na ustach powędrował w swoja stronę.
74 4 74
2010-02-04T20:08:01+01:00
Słowa Pana Jezusa, wypowiedziane do Mateczki, a zanotowane przez O. Jana.
„Pan Jezus drogę, do nieba otworzył i wskazał, a Duch Św. po tej drodze dusze prowadzi.” Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby oddać Chwałę Ojcu Swemu, ponieważ nikt z ludzi tego nie uczynił. Jezus Chrystus przyjął na siebie człowieczeństwo nie w tym celu głównie, aby ludzkość zbawić, ale aby oddać Chwałę Ojcu Swemu. Zbawienie ludzkości, Odkupienie, było tylko skutkiem tej łaski, jaką wyjednał dla nas Pan Jezus u Ojca Swego przez wypełnienie Jego Woli. Dzięki tej łasce otrzymaliśmy i my prawo do pełnienia Woli Bożej. Bez tej łaski, jaka spłynęła przez przyjście Pana Jezusa, nie bylibyśmy nawet w stanie ani poznać, ani pełnić Woli Bożej,
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” — Łuk. 2,14 — „Moj pokarm jest, abym czynił Wolę Tego, który mię posłał i wykonał sprawy Jego” — Jan. 4,34 — wyższy cel, aniżeli zbawienie, Godność synostwa Bożego została nam przywrócona przez Mękę w Ogrójcu, gdzie Jezus Chrystus, przyjąwszy wszystkie grzechy nasze, stanął przed Ojcem jako grzesznik, a więc stał się bratem naszym i wskutek tego otrzymaliśmy prawo do synostwa Bożego.
Pan Jezus w Ogrójcu przeszedł najokropniejsze konanie, a przyjąwszy na siebie grzechy nasze i stawszy się w podobieństwie grzesznikiem, był narażony na odsunięcie, odłączenie od Pana Boga.
Konając na krzyżu, Jezus Chrystus przeszedł Tajemnice opuszczenia przez Pana Boga, co wyraził w słowach: „Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił!”
Zadaniem człowieka i celem jest pełnienie Woli Bożej, o poznanie której zawsze modlić się trzeba. Wola Boża zawarta jest w 10 przykazaniach i Ewangelii, streszczonej w 8 błogosławieństwach; Ludzi, pełniących Wolę Bożą możną podzielić na 3 klasy. Jedni pełnią Wolę Bożą jako niewolnicy, bo nie są w stanie żyć w innych warunkach: — chcą, czy nie chcą, muszą, bo zniewala ich wiara, lęk, bojaźń, Drudzy – słudzy, czasem chętnie, czasem z szemraniem pełnią Wolę Bożą. Trzeci jako miłośnicy, pragną całem sercem pełnić Wolę Bożą, pragną zjednoczyć wolę swoją z Wolą Bożą, poddać się jej zawsze i wszędzie, współdziałając z Wolą Bożą.
Pan Jezus pełnił Wolę Ojca Swego przez czynienie pokoju. Cechą Syna Bożego jest czynienie pokoju. A więc i my czyńmy pokój, a będziemy czynić Wolę Bożą, będziemy wraz z Chrystusem Panem synami Bożymi - Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi. Jedyną:normą moralności ludzkiej powinna być Wola Boża.
Stary Testament cechuje sprawiedliwość, w stosunku do Pana Boga i do Ludzi, a Nowy — miłość. Sprawiedliwością rządzić się powinno względem, tych, co gardzą miłosierdziem.” Ps. 8,47 i 18, 32. „Powiedział mi Pan, mówiąc o naszej rodzinie (t.j. o Maryawitach), że „ci, co są wyśmiani, wzgardzeni, prześladowani od ludzi, są najbliżsi Jego Serca”.
84 1 84