Odpowiedzi

2010-02-04T19:54:58+01:00
Król Dawid na początku wierzył w Boga, lecz później popełnił grzech wysyłając swojego przyjaciela na pewną śmierć, i poślubienie jego żony (Dawid rozplanował to dokładnie), a po tym zdarzeniu popadł w bałwochwalstwo, tak samo było z Salomonem.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T19:55:50+01:00
Bałwochwalstwo, idolatria (gr. eidolon - obraz lub posąg, latreia - kult) - grzech w religiach abrahamowych polegający na oddawaniu czci przedmiotom i ludziom jako bóstwu.

Według Biblii nie można oddawać czci wszelkim posągom, nawet świętych.

W chrześcijaństwie bałwochwalstwo obejmuje wszelkie formy otaczania czcią, poświęcania uwagi przedmiotom kultu a także ludziom-idolom. Bałwochwalstwem jest również poświęcanie nadmiernej uwagi czemukolwiek i komukolwiek, co ograbia chrześcijanina z czasu jaki powinien poświęcić na oddawanie czci Bogu.

W kościołach protestanckich za bałwochwalstwo uznaje się także kult świętych, aniołów, obrazów, czy relikwii.