1. przedstaw w jaki sposob car Piotr I uczymil z Rosji mocarstwo europejskie?

2.ocen jakie korzysci a jakie straty przynioslo polsce panowanie dwoch krolow z dynastii wettinow - augusta II i augusta III ?

3. jakie reformy zapropowane przez familię przyjeto na sejmie konwokacyjnym w 1764?

4. jakie byly przyczyny oraz skutki zawiazania konfederacji barskiej?


prosze o odpowiedz na pytaniA PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T20:20:57+01:00
1. Car jeszcze w XVII w. wyruszył incognito w podróż po Europie. Zapoznał się tam z ustrojami państw, min. absolutyzmem, później nazwanym absolutyzmem oświeconym.
Po powrocie przeprowadził szereg reform umacniających władzę cara, ogłosił się cesarzem.
2.Korzyści: za panawoania Wettynów rozwijała się kultura barokowa. Szlachta się bogaciła- nie płacono(bo nie trzeba było) podatków na wojsko. "Za króla Sasa, jedz pij i popuszczaj pasa!"
Straty:
Brak stałej armi!
Kompletny rozkład ustrowy 'złotej wolności'
straty w wojnie północnej 1701-21
ingerencja państw ościennych
wojna domowa między Leszczyńskim a Wettynami
dążenie do anarchi w państwie.
Utworzenie odrębnych Komisji Skarbowych (KOR WXL i wojskową)
4. przede wszystkim zlikwidowanie cła prywatne i zamiast tego wprowadzonie cło generalne do skarbu państwowego.
zniesionie liberum veto w głosowaniu w sprawach skarbowo-wojskowych.
Ujednoliconie systemu miar i wag
!Zlikwidowanie Sejmu Czterech Ziem