1.uzupełnij poniższe równania reakcji (reakcje tlenków metali z kwasami)
CaO + HNO₂ --->
K₂O + HNO₃ --->
SnO₂ + HCl --->

2.Uzupełnij poniższe równania reakcji (reakcje wodorotlenków z kwasami)
KOH + H₂SO₃ --->
Mg(OH)₂ + H₂CO₃ --->

3.Uzupełnij poniższe równania reakcji (reakcje wodorotlenków z tlenkami kwasowymi)
NaOH + SO₃ --->
Mg(OH)₂ + N₂O₅ --->

4.Uzupełnij poniższe równania reakcji (produktem reakcji będzie sól tlenowa lub beztlenowa)
Zn + S --->
MgO + SO₂ --->
Mg + Cl₂ --->
ZnO + N₂O₅ --->

5.W miejsce znaków zapytania wpisz wzory chemiczne i dobierz współczynniki.
H₂S + ? ---> CaS + H₂O
SO₂ + ? ---> Na₂SO₃ + H₂O
H₂SO₄ + ? ---> Al₂(SO₄)₃ + H₂
P₂O₅ + ? ---> K₃PO₄

6. Uzupełnij poniższe równania reakcji
Ca(NO₃)₂ + H₂CO₃ --->
Ca(OH)₂ + Na₂CO₃ --->
Pb(NO₃)₂ + 2HCl₂ --->
Ca(NO₃)₂ + K₂CO₃ --->

1

Odpowiedzi

2010-02-05T01:53:57+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Ad1.
CaO + 2HNO₂ --->Ca(NO₂)₂ + H₂O
K₂O + 2HNO₃ --->2KNO₃ + H₂O
SnO₂ + 4HCl --->SnCl₄ +2H₂O

Ad2.
2KOH + H₂SO₃ --->K₂SO₃ + 2H₂O
Mg(OH)₂ + H₂CO₃ --->MgCO₃ + 2H₂O

Ad3.
2NaOH + SO₃ --->Na₂SO₄ + H₂O
Mg(OH)₂ + N₂O₅ --->Mg(NO₃)₂ + H₂O

Ad4.
Zn + S --->ZnS
MgO + SO₂ --->MgSO₃
Mg + Cl₂ --->MgCl₂
ZnO + N₂O₅ --->Zn(NO₃)₂

Ad5.
H₂S + CaO ---> CaS + H₂O
SO₂ + 2NaOH ---> Na₂SO₃ + H₂O
3H₂SO₄ + 2Al ---> Al₂(SO₄)₃ + 3H₂
P₂O₅ + 3K₂O ---> 2K₃PO₄

Ad6.
Ca(NO₃)₂ + H₂CO₃ --->CaCO₃ + 2HNO₃
Ca(OH)₂ + Na₂CO₃ --->CaCO₃ +2NaOH
Pb(NO₃)₂ + 2HCl --->PbCl₂ + 2HNO₃
Ca(NO₃)₂ + K₂CO₃ ---> CaCO₃ + 2KNO₃