Odpowiedzi

2010-02-05T02:09:26+01:00
W ruchu harmonicznym:
F = kx, F=siła, x=wychylenie od punktu równowagi, k współczynnik sprężystości.
Zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona można zapisać:
ma = kx
a = kx/m
Ale przyśpieszenie w ruchu harmonicznym (cyklicznym, czyli kołowym) ma zależność:
a = ω²x = 4π²f²x
Po porównaniu:
kx/m = 4π²f²x
f² ~ 1/m
f ~ 1/√m
Czyli:
f₁/f₂ = √m₂ / √m₁ = √(m₂/m₁)
f₁/f₂ = √(4/1) = 2

Sprężyna z lżejszym odważnikiem będzie drgała 2 razy częściej.