Odpowiedzi

2009-10-07T19:59:04+02:00
Wady:
* korupcje
* brak stabilności rządu
* mniejszość musi się podporządkować
* Spowolnione działanie władzy
* Bezrobocie


Zalety:

*Równośc wobec prawa
*dostęp do dóbr materialnych
*Poszanowanie Praw człowieczych
* szeroki dostęp do informacji
* wolność prasy.
2009-10-07T20:00:09+02:00
ZALETY :
*dobro większości,
*tolerancja,
*wpływ narodu na władzę,
*równość wobec prawa,
*swobody obywatelskie i prawa człowieka,
*wolność,
*poszanowanie własności prywatnej,
*współdecydowanie,
*wpływ na politykę,
*możliwość usunięcia złej władzy,
*wzrost aktywności społecznej,
*równość szans,
*szeroki dostęp do informacji,
*wolność prasy.
WADY :
*większość nie zawsze ma rację,
*mniejszość musi się podporządkować
2009-10-07T20:58:39+02:00
WADY
- powolność działania
- korupcja (łapówki, przekupstwa)
- brak stabilności rządu
- konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami
- zachwianie pierwotnych założeń demokracji np Wolności
szykanowanie za wiarę, sposób bycia:(
- bardzo duża nie równośc materialna
- bezrobocie
- znieczulica

ZALETY
- wpływ obywateli na funkcjonowanie państwa
- wolnośc słowa i wyznania
- każdy obywatel ma prawo wyboru, do odwołania się od
nie zadawalającej decyzji itp
- państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi odpowiednie warunki do życia
(podstawowe wykształcenie, dostęp do źródeł informacji)
- państwo przychylne człowiekowi ?
- łatwy dostęp do dóbr materialnych (spożywki, ubrań, AGD ...)
- porządek, ustalenie odpowiednich praw, które przyczyniają się do
sprawnego funkcjonowania w państwie
- tolerancja
- wolny rynek, równość wobec prawa