Put the verbs in brackets into Simple. Past tense. Use the list of irregular verbs

The word " pirate " comes from the Grrek language and means a sailor who attacks and robs ship at sea. The first pirates ( attack ) ........... ships on the Mediterranean sea in about 2.000 BC. In the eighteenth century the seas all over the world ( be )............. full of dangerous pirate ships with a black flag on the mast. Pirates ( be ) ............. very cruel. They ( have )........... knives, cutlasses and and pistols. They ( rob )............... ships and ( kill ) ......... people. They ( cut off ).............. fingers to take gold rings. They ( love )............ fighting. Pirates often ( hide )........... their treasure on small islands and ( make )............ maps showing how to find it. Life on a pirate ship ( be )................ difficuit. The food ( not be )............. googd, there ( not be )........... enough fresh water and pirates often ( drink ) ............. rum. Among the pirates ( be ) ............ also women. They ( dress ).............. like men an d( fight )............ like men. The mosy famous ( be ).............. Ching Shih . She ( be ) ............ Chinese. She ( live ).............. in the nineteenth century and ( command ) ......... a big fleet of 800 ships, 1,000 small boats and about 700,000 pirates. People ( call )........... her the Dragon Lady.

z góry dziękuje i prosze o przytłumaczenie.. <33

1

Odpowiedzi

2010-02-04T20:26:14+01:00
1. attacked
2. was
3. was
4. had
5. robbed
6. killed
7. cutted off
8. loved
9. hided
1o. made
11. was
12. weren't
13. weren't
14. drank
15. was
16. was
17. dressed
18.flew
19. were
20. was
21. lived
22. commanded
23. called


Słowo "pirat" pochodzi z języka Greckiego i oznacza marynarza, który atakuje i zabiera ze statków na morzu. Pierwsi piraci atakowali statki na Morzu Śródziemnym w około 2000 p.n.e. W XVIII wieku morza całego świata są pełne niebezpiecznych pirackich statków z czarną flagę na maszcie. Piraci byli bardzo okrutni. Oni nie mieli noży, pistoletów i kordy. Oni rabowali statków i kill ludzie. Oni odcinali palce w celu wzięcia złotych pierścieni. Oni mieli miłość do walki. Piraci często ukrywali swój skarb na małych wyspach i robili mapy pokazujące jak go znaleźć. Życie na pirackim statku było złe. Żywność niebyła dobra, nie było tyle wody słodkiej i piraci często pili rum. Wśród piratów były kobiety. One ubierały się jak mężczyźni i walczyły jak mężczyźni. Słynną była Shih Ching. Ona była Chinką.Ona żyła w XIX w. i zatapiała duże floty 800 okrętów, 1000 małych łodzi i około 700.000 piratów. Ludzie jej Dragon Lady.


Jako na jedyne licze na najlepsze=)^^