1. Określ stopnie utleniania manganu w jego związkach:
MnO KMnO4 MnO2 K2MnO4 MnCl2

2. Oblicz stopnie utleniania:
a) azotu w : azotanie (V) żelaza (III) amoniaku tlenku azotu(V) chlorku amonu
b) węgla w : CH4 CO węglanie wapnia Co2 H2CO3 Al4C3

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-07T22:04:02+02:00
1.
MnO (+2)
KMnO₄ (+7)
MnO₂ (+4)
K₂MnO₄ (+6)
MnCl₂ (+2)
Suma stopni utlenienia wynosi zero. Układając proste równanie możemy wyliczyć stopień utlenienia manganu, np. KMnO₄ potas +1, mangan X, tlen -2
czyli 1+X+(4×-2)=0→X=+7

2.
Fe⁺³(N⁺⁵O₃⁻²)₃ azot +5
NH₃ azot -3
N₂O₅ azot +5
NH₄Cl azot -3
CH₄ -4
CO +2
CaCO₃ +4
CO₂ +4
H₂CO₃ +4
Al₄C₃ -4
12 4 12