1. Dokocz reakcj. Podaj typ Każdej reakcji, wskaż produkty i substraty.
K + O2 -> K2O
... + ... -> N2O3
ClO2 -> Cl2 + O2
Cu + H2O -> Cu + H2O
Cr + ..... -> Cr2O7

2. Oblicz objętość 4 moli tlenku siarki
3. Oblicz ile pojedyńczych cząsteczek znajduje się w 2 molach dwutlenku węgla
4. Oblicz jaką objętość zajmuje 20g wodoru w wrunkach norm.? m.cz. H2 = 2u

Z góry dzięki, prozdrawiam

2

Odpowiedzi

2010-02-04T20:21:17+01:00
4 K + O2 -> 2 K2O synteza substraty 4 K i O2 a produkty 2 K2O
2 N2 + 3 O2 -> 2 N2O3 synteza substraty 2 N2 i 3 O2 produkty 2 N2O3
2 ClO2 -> Cl2 + 2 O2 analiza substraty ClO2 produkty Cl2 i 2 O2
Cu + H2O -> Cu + H2O z tą reakcją chyba jest coś nie tak?
4 Cr + 7 O2 -> 2 Cr2O7 synteza substraty 4Cr i 7 O2 produkty 2 Cr2O7

2. jeden mol gazu w warunkach normalnych zajmuje odjeść 22,4 dm sześcienne a wiec 4 mole gazu zajmują 4 * 22,4 dm sześcienne co daje wynik 89,6 dm sześciennego.

3. 2 mole dwutlenku węgla to 2 pojedyncze cząsteczki a więc 2 * 6,02 * 10 do potęgi 23 czyli 12,04 * 10 do potęgi 24

4. masa H2 z pojęcia mola wynosi 2 g. 1 mol gazu zajmuje 22,4 dm sześciennego. Tak więc 2 g zajmują objętość 22,4 dm sześcienne to 20 gram zajmuje odpowiednio więcej czyli 224 dm sześcienne.
2 5 2
2010-02-04T20:21:54+01:00
2K + O2 -> K2O
2N2 + 3O2-> 2N2O3
2ClO2 -> Cl2 + 2O2
Cu + H2O -> Cu + H2O
4Cr + 7O2-> 2Cr2O7

2
1 mol-22,4dm3
4-x
x=89,6dm

3 1molu- 18,06*10do potegi 23
2mole-x
x=36,12 razy 10 do potegi 23

4 2g-22,4dm3
20x
x=224dm3
1 5 1