Odpowiedz na pytania pilnie


1.Przyczyny reformacji w Polsce.
2.Omów główne nurty polskiej reformacji:
luteranizm, kalwinizm, arianizm, bracia czescy.
3.Sprowadzenie jezuitów na ziemie polskie i ich działalność.
4.Przyczyny wojny 30-letniej.
5.Omów etap czeski i duński wojny 30-letniej.
6.Omów etap szwedzki i francuski wojny 30-letniej.
7.Rządy Ludwika XIII i kardynała Richelieu.
8.RZądy Ludwika XIV i Juliusza Mazarini'ego.

1

Odpowiedzi

2010-02-04T21:00:03+01:00
1.Główną przyczyną reformacji było niezadowolenie kościoła w Polsce do jej ustroju, zasad tam panujących.Duchowieństwo oraz szlachta rywalizowały ze sobą w związku z licznymi przywilejami, co doprowadziło do walki z duchowieństwem aby zlikwidować ich przywileje. Chciano uniknać walki społeczno ekonomicznej, która coraz bardziej stawała sie realna.

2. LUTERANIZM- jego twórcą był Marcin Luter, który nie zgadzał sie całkowicie z pogladami kościola. Niektórzy władcy nieprzychylnie patzryli na jego działania i zakazywali czytania jego dzieł,jednak Zygmunt August był bardiej przychylny. Lutra poparło mieszczaństwo z północneji zachodniej części Polski.

KALWINIZM-popierała szlachtya małopolska i litewska. Szlachta chciała równiez wprowadzic w Polsce Kościół narodowy, który miał zjednoczyć religie . Głowa kościoła byłby monarcha. Po pewnym czasie z powodu nieporozumień rozpadł sie kalwinizm na : Zbór mniejszy czyli arianski i zbór wiekszy czyli kalwiński.

ARIANIE-głosili że wszyscy ludzie to bracia i nie wolno się wyzyskiwać. Przez ich postawę Polacy występowali przeciwko prywatnym wlasnością, zwalniano chłopów z poddaństwa

BRACIA CZESCY-uważali za ważną prace fizyczną , ubóstwo i gardzenie wysokimi stanowiskami. Ich kościół nazywał sie Jednota Bracką .

3.
Zakon Jezuitów załozył Ignacy Loyola, hiszpan. Kardynał Stanisław Hozjusz sprowadził ich na ziemie polskie w XVI w.
Byli to pierwsi nauczyciele polskiej młodziezy przez długi okres czasu. Dzięki nim utworzono pierwsza wyższą szkołę w Wielkim Ksiestwie Litewskim nazwaną Akademią Wlieńską, otworzyli w kraju pierwsze seminarium duchowne, wzbogacili literaturę religijna dzięki takim ludziom jak: Piotr Skarga, Mikołaj Łęczycki. Prowadili misje ludowe podnosząc kulturę religijna oraz moralnosć wśród mas społecznych.

4.
Przyczynami wojny trzydziestoletniej były:
-Dążenie Habsburgów do władzy nad całą Europą
-Konflikt religijny pomiedzy protestancyzmem a kontrreformacja religijną
- Kryzys w handlu
- obniżenie sie produkcji
-założenie Uni Ewangelickiej

7.Rządy Ludwika XIII i kardynała Richelieu.
- całowicie przeciwna polityka Habsburgom
-zreorganizowanie armii i floty
-unowocześnienie poczty
-poprawa jakosci dróg w kraju
-zakaz budowania zamkow obronnych poza granicami kraju
- zakaz powszechnych wszędzie pojedynków
-zmiana urzędu intedentów
- rozwój handlu

8.Rządy Ludwika XIV i Juliusza Mazarini'ego.
-wprowadzenie nowych podatków aby wzbogacić kraj
-scntralizowano administracje
-cenzura druków, inwigilacja policyjna
-ograniczenie władzy wielkich feudałów, spowodowało umocnienie pozycji króla
- Ogólna kontynuacja polityki richelieu

na 5 i 6 nie dałam rady odpowiedziec ale mysle że choc tyle ci pomoże
1 5 1