Tekst źródłowy:

Człowiek dlatego ma czynić sobie ziemię poddaną,ma nad nią panować, ponieważ jako ' obraz Boga ' jest osobą, czyli bytem podmiotowym, uzdolnionym do planowego i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do spełnienia siebie. Jako osoba jest tedy człowiek podmiotem pracy. Jako osoba pracuje, wykonuje różne czynności przynależące do procesu pracy, a wszystkie one, bez względu na charakter, mają służyć urzeczywistnieniu się jego człowieczeństwa, spełnianiu osobowego powołania, które jest mu właściwe z racji samego człowieczeńśtwa. Jan Paweł II

PYtanie do tekstu :
Czemu może służyć praca w życiu człowieka?

1

Odpowiedzi

2010-02-04T20:20:21+01:00
Człowiek musi pracować ponieważ od tego zależy jego byt. Jako istota stworzona na obraz Boga jego przeznaczeniem jest rządzić ziemią, uprawiać ją i hodować zwierzęta, tak jak jest to opisane w księdze rodzaju. Zatem wykonując pracę spełnia on swoje powołanie, które nadał mu Bóg. Wykazuje się tym samym człowieczeństwem, gdyż tym właśnie pobożny człowiek powinien się charakteryzować.
1 1 1