Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000zł, kupując akcje firm X i Y. Pp roku inwestycja ta przyniosła 10% zysku, przy czym wartość akcji firmy X wzrosła o 20%, a wartość firmy Y o 20% spadła. Ile pieniędzy ulokowała pani Helena w akcjach firmy Y?

3

Odpowiedzi

2010-02-04T20:26:08+01:00
X + y = 1000zł
1,2x + 0,8y = 1100zł

x = 1000 - y
1200 -1,2y + 0,8y = 1100

x = 1000 - y
-0,4y = -100 /* (-10/4)

x = 1000 - y
y = 250

x=750
y=250

pzdr ;)
2010-02-04T20:27:27+01:00
X- wartość akcji firmy X
y- wartość akcji firmy Y
Zysk:
1000 × 10%=1000 × 10/100 (ułamek) =100 (zł)

x+y=1000
20/100x -20/100y=100

0,2x - 0,2y = 100
x = 1000 - y

0,2 × (1000-y)-0,2y = 100
200 - 0,2y - 0,2y = 100
200 - 0,4y = 100
-0,4y = -100 / ×(-1)
0,4y = 100
y = 100/0,4
y = 1000/4
y = 250
spr:
x = 1000-250
x = 750

Pani Helena w akcjach firmy Y ulokowała 250 zł.
2010-02-04T23:33:47+01:00
X - akcje w firmie X
y - akcje w firmie Y

x+y=1000
120%x + 80%y =1100

x=1000-y
1,2x+0,8y=1100

x=1000-y
1,2(1000-y)+0,8y=1100

x=1000-y
1200-1,2y+0,8y=1100

x=1000-y
-0,4y=-100|:(-0,4)

x=1000-y
y=250

x=1000-250
y=250

x=750
y=250
odp: Pani Helena w akcjach firmy Y ulokowała 250zł