O co chodzi w tym zadaniu...?
Napisz pytania i prawdziwe odpowiedzi.
1.When / your school year / start ?
( odpowiedź)
2.When / it / finish ?
( odpowiedź)
3.When / be / the last day of term ?
( odpowiedź)
4.When / be / your birthday ?
( odpowiedź)
5.When / the summer holidays / start ?
( odpowiedź)
6.What / the weather / be / like today ?
( odpowiedź)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T20:44:20+01:00
1.When start your school year ?
Odp: My school year start in first September.
2.When It finish ?
Odp: It finished in June.
3.When be the last day of term?
The last day of term be on June.
4.When are your birthday ?
Odp: My birhtday is 17 (seventeen) October.
5.When start the summer holidays?
Odp:Sammer holidays start in June
6.What be the weather like today?
The weather like today is cold.
prosze daj mi punkty czyli najleprzą odpowiedź
3 5 3