Do you like horoscopes numerology or tarot cards ??

Can they really predict the future ??-czy mogą przepowiedzieć przyszłość

Te odpowiedzi razem niech zajmą 6 zdeń lub mniej

Proszę bo nie chce dostać jedynki błagam waś napiszcie odpowiedź .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T20:46:11+01:00
Po angielsku :
It seems to me that I do not believe in horoscopes numerology or tarot cards. Sometimes, however, so out of curiosity, I'll look for different horoscopes placed in newspapers. Sometimes they check, but certainly not a hundred percent. Each of us wants to know what will be his future but in some cases it is sick. In my opinion, is best not to inquire into the future, but enjoy what is here and now at this moment.
Po polsku :
Wydaje mi się że nie wierzę w horoskopy numerologię lub karty tarota. Czasami jednak tak z ciekawości zaglądam do różnych horoskopów umieszczonych w gazetach. Czasami sprawdzają się one, ale napewno nie w stu procentach. Każdy z nas chce wiedzieć jaka będzie jego przyszłość lecz w niektórych przypadkach jest to chore. Według mnie najlepiej jest nie dociekać przyszłości, lecz cieszyć się tym co jest tu i teraz w tej chwili.