1.Trójkąt prostokątny jest wpisany w okrąg o promieniu 10 cm. Oblicz pole tego trójkąta, jeżeli jedna przyprostokątna jest trzy razy dłuższa od drugiej.
R=10
|AC|=2R=20
|BC|=x
|AB|=3x2. Pole prostokąta jest równe 12m kwadratowych, a pole kwadratu jest równe 25m kwadratowych. Wiadomo, że bok kwadratu ma taką długość jak przekątna prostokąta. Jaką długość mają boki tego prostokąta ?


prosze , pomóżcie ! :P

1

Odpowiedzi

2010-02-05T09:08:26+01:00
1.Trójkąt prostokątny jest wpisany w okrąg o promieniu 10 cm. Oblicz pole tego trójkąta, jeżeli jedna przyprostokątna jest trzy razy dłuższa od drugiej.

3x kwadrat+x kwadrat=20 kwadrat
4x kwadrat=400/:4
x kwadrat=100
x=10

|AB|=3x=3*10=30
|AC|=2R=2*10=20
|BC|=x=10

P=0,5*|BC|*|AB|
P=0,5*10*30
P=150 cm kwadratowych

2. Pole prostokąta jest równe 12m kwadratowych, a pole kwadratu jest równe 25m kwadratowych. Wiadomo, że bok kwadratu ma taką długość jak przekątna prostokąta. Jaką długość mają boki tego prostokąta ?


25cm kwadrat=akwadrat
a=5 bok kwadratu

b kwadrat+ckwadrat=5 kwadrat
b kwadrat+ckwadrat=25
b kwadrat=25-ckwadrat
1 1 1