Napisać powiązanie zależności między powłokami ziemskimi, (magnetosfera, litosfera, atmosfera, hydrosfera, pedosfera, biosfera, antroposfera) (chodzi o to że jak z jednym się coś stanie to wtedy wszystko się popsuje i do tego ma być przykład własnie)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-05T13:09:54+01:00
Np.
1. wycinanie drzew (antoposfera) - opady deszczu (hydrosfera) spadające na odsłonięte tereny wpływają niekorzystnie na glebę - rozluźniają ją i mogą prowadzić do jej osunięcia.
2. Zanieczyszczenie środowiska poprzez działalność człowieka powoduje podstawanie kwaśnych deszczów, co negatywnie wpływa zarówno na hydrosferę (zanieczyszczanie cieków powierzchniowych), jak i na glebę (zakwaszanie gleby, przenikanie zanieczyszczonej wody do płytkich warstw wód podziemnych).
3. emisja szkodliwych substancji (zarówno pochodzenia antropogenicznego jak i np. z wybuchów wulkanów) prowadzi do gromadzenia w atmosferze szkodliwch substancji, to wpływa np. na zwiększenie efektu cieplarnianego; może wpływać na proces topnięcia lodowców.
4.zagrożenia fragmentu pedosfery jakim jest gleba - czynniki naturalne to erozja gleby, pożary, susza, trzęsienia ziemi, - działalność człowieka – ścieki i niewłaściwe składowanie różnego rodzaju odpadów, odcieki ze składowisk śmieci - zanieczyszcznie gleby, wód podziemnych, negatywny wpływ na organizmy wystepujące w bliskim sąsiedztwie składowisk, - osuszanie podmokłych terenów i regulacja rzek obniżająca poziom wód gruntowych - regulacja rzek prowadzi m.in do zwiększonej prędkości przepływu wody w rzece, co wpływa negatywnie na organizmy które tam żyją, prostowanie i betonowanie kort rzecznych uniemożliwia rozwój organizmów żywych w rzekach - brak organizmów może powodować i zmniejszac zdolność wody do samooczyszczania się
5. człowiek zanieczyszczając zbiorniki wodne przyczynia się do wymierania ogranizmów, które w nich bytują.


Mam nadzięję, że choć trochę pomogłam. Może jeszcze ktoś doda coś od siebie i będzie komplet ;).
1 5 1