1. Motocykl jadący z szybkością 54km/h, chcąc wyprzedzić traktor, zwiększył szybkość do 90km/h w czasie 4s. Oblicz wartość przyspieszenia motocykla.
2.Oblicz drogę jaką przebyło ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 3m/s² w ciągu 7 sekund jeśli V₀=0.
PROSZĘ NUMEROWAĆ ZADANIA PRZY ROZWIĄZYWANIU !!! ;)

2

Odpowiedzi

2010-02-04T21:07:10+01:00
Zad 1
vo - prędkość początkowa = 54 km/h = 15 m/s
v - prędkość końcowa = 90 km/h = 25 m/s
t - czas = 4s
v = vo + at
v - vo = at
a = (v - vo)/t = (25 - 15)/4= 10/4 = 2,5 m/s²
zad 2
a - przyspieszenie = 3 m/s²
t - czas = 7 s
s - droga = ?
vo - prędkość początkowa = 0
s = vot + at²/2
ponieważ vot = 0 bo vo = o to
s = at²/2 = 3 razy 7²/2 = 3 razy 49/2 = 73,5 m
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T21:11:19+01:00
Zad.1

Dane:
Vo= 54 km/h
Vk=90 km/h
t=4s

Szukane:
a=?

a=Vk-Vo/t gdzie / to podzielic

a=90-54/4
a=36/4
a=9

Odp: przyspieszenie wynosi 9 m/s₂

Zad 2


Dane:
a=3m/s₂
t=7s

Szukane:

s=?

Wzór:

s=at₂/2

s=3*7₂/2
s=3*49/2
s=73,5

Odp:Droga wynosi 73,5 metra.