BARDZO WAŻNE!!!!!!!!!
Oblicz szybkośc końcową i przyspieszenie ciała, kóre w ruchu jednostajnie przyspieszonym w czasie 10s przebyło drogę 100m. Oblicz drogę, jaką przebędzie to ciało, jeżeli przez nastepn e10s będzie poruszało się ruchem jednostajnym z tą szybkością. Wylicz szybkośc średnią tego ciała.
PILNE
Z góry dzięki:):):):):)
Proszę także o wzory :):):)
PZDR:)

1

Odpowiedzi

2010-02-04T21:03:34+01:00
Dane:
v=?
a=?
t=10s
s=100m
zakładam, że szybkość początkowa była równa zero

v=s/t
v=100/10=10m/s

a=v/t
a=10/10=1m/s²


t=10s
v=10m/s
s=v*t
s=10*10=100m
przez następne 10 s ciało przebędzie 100m

vśr=cała droga/cały czas
vśr=(100+100)/(10+10)=10m/s