TREŚĆ ZADANIA

1. Wymień i opisz organy sejmu
2.Opisz 5 przedmiotowe prawo wyborcze
3.Wymień Polskich prezydentów i date ich urzędowania
4. Wymień prawa obywatelskie
5.Jakimi zasadami kieruje się w Polsce władza sądownicza
6.Omów podział Administracyjny po 46
7.Wyjaśnij pojęcia województwo powiat gmina

1

Odpowiedzi

2010-02-05T12:44:03+01:00
1)Organami Sejmu są:
1. Marszałek Sejmu,
2. Prezydium Sejmu,
3. Konwent Seniorów,
4. komisje sejmowe

marszałek sejmu:Bronisław Komorowski
wicemarszałkowie sejmu:E.Kierzkowska,S.Niesiołowski,K.Putra,J.Szmajdziński

Prezydium Sejmu:Prezydium Sejmu tworzą Marszałek i wicemarszałkowie.W posiedzeniach Prezydium Sejmu bierze udział z głosem doradczym Szef Kancelarii Sejmu.
Marszałek Sejmu może zaprosić na posiedzenie Prezydium Sejmu również inne osoby.
Konwenta seniorów:W skład Konwentu Seniorów wchodzą: Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień, o których mowa w art.8ust.5 Regulaminu sejmu a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą.

2)
# ustawa o wyborze Prezydenta RP,
# ordynacja samorządowa|ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
# ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
# ustawa o wyborach do Parlamentu Europejskiego.

3)Stanisław Ostrowski 9 kwietnia 1972 - 24 marca 1979
Edward Bernard Raczyński 8 kwietnia 1979 - 8 kwietnia
Kazimierz Sabbat 8 kwietnia 1986 - 19 lipca 1989
Wojciech Jaruzelski 31 grudnia 1989 - 22 grudnia 1990
Lech Wałęsa 22 grudnia 1990 - 22 grudnia 1995
Aleksander Kwaśniewski 23 grudnia 1995 - 23 grudnia 2005
Lech Kaczyński 23 grudnia 2005 - obecnie sprawuje urząd

4)# - prawo do życia (artykuł 6);
# - zakaz poddawania torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu (artykuł 7);
# - wolność od niewolnictwa i handlu niewolnikami (artykuł 8);
# - zakaz arbitralnego aresztowania lub zatrzymania (artykuł 9);
# - każda osoba pozbawiona wolności będzie traktowana w sposób humanitarny (artykuł 10);
# - prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania (artykuł 18);
# - prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów (artykuł 19)

7)województwo-jednostka podziału administracyjnego, wyższego stopnia w polsce od 1990, jednostka zasadniczonego podziału terytorialnego dla administracji rządowej
5 4 5