Kto mi to przetłumaczy na język Polski:


Yesterday, I got up at half past seven. I washed my face, cleaned my teeth and put on my clothes. Then I had breakfast at quarter to seven. My dad made breakfast for me. I left home at seven o’clock.
I rode to school by tram. In school I had seven lessons: Geography, PE, English, Chemist, ICT, History and Polish. In the Geography lesson I got one positive mark. I came back home at three o’clock. After school I did my homework and then I learned. After that I played computer for one hour. My mum worked until five o’clock. After work she went to home, she made a dinner and washed the
dishes. After dinner my dad helped me with Geography homework. After that I packed my things for the next day at school. At half past seven my mum made a supper. I had a bath at eight p.m. and went to the bed. In the bed I setted my alarm – clock for half past seven the next schoolday.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T21:04:03+01:00
Wczoraj wstałem o wpół do siódmej. Umyłem twarz, zęby i założyłem ubranie. Potem do siódmej jadłem śniadanie. Mój tata zrobił śniadanie dla mnie. Wyszedłem z domu o godzinie siódmej. Ja pojechałem do szkoły tramwajem. W szkole miałem siedem lekcji: Geografia, wf, angielski, chemia, informatyka, historia i polski. Na lekcji geografii dostałem dobry stopień. Wróciłem do domu o godzinie trzeciej. Po szkole zrobiłem moje zadanie i nauczyłem się. Potem grałem na komputerze przez jedną godzinę. Moja mama pracowała do godziny piątej. Po pracy poszła do domu, zrobiła kolację i umyła naczynia. Po obiedzie tata pomagał mi w pracy domowej z geografii. Potem spakowałem się na nastepny dzień do szkoły. O wpół do siódmej moja mama zawołała mnie na kolację. O 8 poszedłem się wykąpać i spać. Nastawiłem sobie budzik na następny dzień na 6.30 ;))
2010-02-04T21:05:45+01:00
Wczoraj wstałam o wpół do siódmej. Umyłam twarz, umyłam zęby i ubrałam się. Śniadanie zjadłam za piętnaście siódm. Mój tata przygotował śniadanie. Wyszłam z domu o godzinie siódma.
Pojechałam do szkoły tramwajem. W szkole miałam siedem lekcji: Geografia, wf, angielski, chemia, informatyka, historia i polski. Na lekcji geografii dostałam plusa. Wróciłam do domu o godzinie 15. Po szkole odrobiłam zadanie i pouczyłam się. Potem grałam na komputerze przez jedną godzinę. Moja mama pracowała do godziny piątej. Po pracy przyszła do domu, zrobiła kolację i pozmywała talerze. Po obiedzie tata pomagał mi w pracy domowej z Geografii. Potem spakowałam swoje rzeczy na następny dzień w szkole. O wpół do siódmej moja mama przygotowała kolację. Byłam w łazience i o godzinie dwudziestej udałam się do łóżka. W łóżku, nastawiłam mój budzik - na wpół do siódmej na następny dzień szkoły .