Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T21:29:26+01:00
Dane:
Mz=? (szukane)
Rz= 6 370 km=6 370 000m=6,37*10⁶m
G=6,67*10⁻¹¹ N*m/kg²
g=10 N/kg (przyciąganie ziemskie - stałe)

g=G*Mz/Rz²
Mz=g*Rz²/G

Mz=10*(6,37*10⁶*6,37*10⁶)/6,67*10⁻¹¹
Mz=60,85*10²⁴kg