Odpowiedzi

2010-02-04T21:25:09+01:00
Zad. 58/33

Obserwacje: pod wpływem wodorotlenku, wywar z czerwonej kapusty zmienia swój kolor na niebiesko-zielony
Wniosek: sód łączy się z wodą dając wodorotlenek sodu
Równanie reakcji: Na₂O + H₂O -> 2NaOH

zad. 59/33

Wzory i nazwy substancji:
A - O₂ - tlen
B - NaOH - wodorotlenek sodu
C - H₂ - wodór
D - NaBr - bromek sodu

Równania reakcji:
1. 2Na + Br₂ -> 2NaBr
2. 4Na + O₂ -> 2Na₂O
3. 2Na + 2H₂O -> 2NaOH + H₂
4. Na₂O + H₂O -> 2NaOH
5. 2H₂ + O₂ -> 2H₂O


Liczę na najlepszą odp.