Odpowiedzi

2009-04-09T19:44:35+02:00
W Polsce możliwy jest wzrost udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w dodatku w każdym regionie. W pewnych regionach warunki są korzystniejsze i szybciej mogą pojawić się nowe inwestycje, w innych może być gorzej. Największe szanse na szybki rozwój ma energetyka wiatrowa (pomorze, wzgórza, ale nie tylko). Podobnie jest z biomasą (słoma, odpady drzewne, trzcina, wierzba). Z elektrowniami wodnymi jest gorzej, bo już niewiele atrakcyjnych stopni wodnych jest do wykorzystania. Ogniwa fotowoltaiczne są bardzo drogie, a kolektory słoneczne dostarczają mało wartościową energię (dość niska temperatura). Duże są szanse na powodzenie inwestycji wykorzystujących pompy ciepła współpracujące ze źródłami geotermalnymi lub kolektorami słonecznymi. Na korzyść pomp ciepła przemawia możliwość wykorzystania instalacji w kierunku odwrotnym, czyli do klimatyzacji, dzięki czemu rośnie ich atrakcyjność. Od lat pracuje się nad zgazowaniem biomasy. Biogaz jest dobrym paliwem dla silników spalinowych tłokowych i turbinowych, ale technologia pozyskiwania biogazu nie jest jeszcze wystarczająco opanowana. Jeśli technologie wodorowe zostaną wystarczająco opanowane, to może będziemy produkować wodór przy pomocy energii słonecznej i ogniw fotowoltaicznych. Wodór tak pozyskany mógłby służyć jako paliwo dla samochodów, statków, samolotów i innych pojazdów, a także do wytwarzania energii elektrycznej. Do tego jednak jeszcze daleka droga. Zauważmy, że opłacalność (a więc perspektywy) instalacji do pozyskiwania energii użytkowej (także elektrycznej) ze źródeł odnawialnych zależy przede wszystkim od polityki. Jeśli nasz parlament będzie chciał, to zmodyfikuje istniejące ustawy, bądź stworzy nowe, wspierające rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych. Obecne ustawy nie są korzystne dla energetyki odnawialnej w Polsce.