Odpowiedzi

2010-02-04T21:16:46+01:00
Skala k = ⁴/₃
prostokąt ABCD jest podobny do prostokąta A'B'C'D'
obwód prostokąta ABCD = 32 cm
bok AB + bok BC = 32 cm : 2 = 16 cm
bok AB (x + 4) cm
bok BC x cm
x + 4 + x = 16
2x + 4 = 16
2x = 16 - 4 = 12
x = 12 : 2 = 6
bok BC ma 6 cm, bok AB ma 6 cm + 4 cm = 10 cm
bok B'C' ma ⁴/₃* 6 cm = 8 cm
bok A'B' ma ⁴/₃ * 10 cm = ⁴⁰/₃ cm = 13⅓ cm
Odp. Boki prostokąta ABCD mają długość 6 cm i 10 cm,
a prostokąta podobnego A'B'C'D' w skali k = ⁴/₃
mają długość 8 cm i 13⅓ cm.

3 3 3