Odpowiedzi

2009-10-08T06:13:19+02:00
x_{i+1}=x_{i}-\frac{f\left(x_{i}\right)}{f'\left(x_{i}\right)}

x_{0}=\frac{\pi}{4}

[tex]f\left(x\right)=\tan(x)-1.33[\tex]

[tex]f'(x)=1+\tan^{2}{x}[\tex]

Po obliczeniu zamień radiany na stopnie

Możesz również skorzystać z bisekcji

za początkowy przedział weź wtedy

[tex]\frac{\pi}{4} \frac{\pi}{3}[\tex]

Tu masz opisaną metodę bisekcji

http://users.v-lo.krakow.pl/~dyrek/podrecznik/html/bisekcja.html

Możesz także rozwinąć w szereg arcus tangens
dla argumentu [tex]\frac{1}{1.33}[\tex]

[tex]\arctan{x}=\sum {n =0 to \infty } \left(-1\right)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1} [\tex]

wynik to

[tex]\frac{\pi}{2}-a[\tex]

gdzie a jest wartością obliczoną z szeregu

Następnie można zamienić radiany na stopnie