Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T00:01:35+01:00
1/5
*Polska graniczy z siedmioma państwami
*jest położona nad Morzem Bałtyckim
*współrzędne geograficzne skrajnych punktów Polski określają jej położenie matematyczne

2c/6
Przeważają granice naturalne.
d)
Odra, Nysa Łużycka-Niemcy
Bug-Białoruś, Ukraina

e)
Sudety-Czechy
Karpaty-Słowacja

2/10
zamalowane:
sandry, jeziora rynnowe, pradoliny, ozy, wyraźne wzgórza moreny czołowej

3/10
formy powstałe w wyniku działalności lądolodu: wzgórza moreny czołowej, powierzchnia moreny dennej

formy powstałe w wyniku działalności wód polodowcowych: równina sandrowa, rynna polodowcowa.

1/11

granit:
zastosowanie w budownictwie, wkłady do ołówków, czarne farby chroniące ołów przed korozją

węgiel kamienny: służy do produkcji kosmetyków i wytwarzania materiałów wybuchowych

glina: jest podstawowym surowcem cermiki

ropa naftowa: powstaje z niej asfalt, nafta, oleje napędowe

piasek: wyrób szkła, przemysł hutniczy

wapień: do budowy domów i pomników

3a/12
*węgiel kamienny
*rudy miedzi
*rudy srebra

b)
ropa naftowa

2/14 wpisuj pokolei w puste miejsca:
Niziny
173
pasowy
obniżeń
wzniesień
Pobrzeża
Niziny
Pojezierza
Wierzyca
Pomorskim 329
Łysica 612
WyżynieMałopolskiej
Tatrach
2499
Nizin
Nizinie Mazowieckiej

1/15
szerokość geograficzna-decyduje o kącie padania promieni słonecznych, czyli w efekcie o temperaturze powietrza. Klimat polski jest umiarkowany, gdyż kraj znajduje się w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych.

rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu-równoleżnikowy przebieg rzeźby i występowanie gór na południu kraju sprawia, że utrudniony jest napływ powietrza z południa. Zaś powietrze ze wschodu i zachodu napływa do Polski bez przeszkód.

wysokość nad poziomem morza-decyduje o temperaturze powietrza i wielkości opadów atmosferycznych. Dlatego na obszarach górskich notuje się niższa temperature powietrza i najwiękzą ilość opadów.

prdy morkie-ciepłe prądy ocieplją klimat Polski, zaś chłodne ochładzają. Dlatego Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego.

odległość od oceanu-na klimat Polski wpływa Atlantyk oraz Bałtyk. Im bliżej zbiornika wodnego, tym mniejsze amplitudy temperatur, a większe roczne sumy opadów atmosferycznych.

3/21
Wczesną wiosną, ponieważ wtedy występują roztopy śnieżne, alatem, ponieważ występują bardzo obfite deszcze.

Niestety więcej nie mam, ponieważ dalej jeszcze nie doszliśmy... mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam:)
11 4 11