Odpowiedzi

  • kopi
  • Początkujący
2010-02-04T21:49:11+01:00
1. Są to fale których człowiek nie słyszy ponieważ są one zbyt niskie.
2.a) Naturalne:
*bolidy
*duże wodospady
*lawiny
*fale morskie
b)Sztuczne
*eksplozje
*odrzutowce
*śmigłowce
*rurociągi
3. Infradźwięki mają bardzo dużą długość fali - powyżej 17 m, przez to słabo tłumione mogą rozchodzić się na znaczne odległości. Drugim problemem jest ich słabe tłumienie poprzez ekrany akustyczne.
Badania infradźwięków są prowadzone głównie na zwierzętach, z tego względu nie jest dokładnie poznany wpływ infradźwięków na człowieka. takie niskie dźwięki mogą wywołać: poczucie ucisku w uszach, dyskomfortu, nadmiernego zmęczenia, senności oraz zaburzenia sprawności psychomotorycznej i funkcji fizjologicznych, a nawet apatii i depresji. Dopiero narażanie na bardzo wysoki poziom takiego typu hałasu może być niebezpieczne dla zdrowia.
4. Infradzwięki są szkodliwe w technice i przemyśle dlatego ogranicza się wykorzystywanie urządzeń emitujących infradźwięki. Przeważnie dotyczy to samolotów ponad dźwiękowych, na wzgląd na wytwarzaną falę uderzeniową, powstającą przy przekraczaniu bariery prędkości dźwięku. Znaczną część składową takiej fali stanowi energia akustyczna zakresu infradźwiękowego.
3 3 3