Oblicz energię kinetyczną, jaką uzyska każdy z dwóch wózków po rozprężeniu się sprężyny umieszczonej między dwoma wózkami, jeżeli energia sprężyny przy maksymalnym sprężeniu wynosi 10 J .
Na jaką odległość pojadą wózki względem siebie, jeżeli siły
oporu ruchu na każdy wózek wynoszą 10N?

Oblicz energię kinetyczną motorowerzysty o masie 50 kg
jadącego z prędkością 36 km/h i porównaj z energią
sarny o masie 150 kg biegnącej 20 m/s

Proszę o szybką pomoc z dokładnym rozwiązaniem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T11:51:16+01:00
1.-

2.Motorowerzysta:
Ek= ½mV²
m=50kg
V=36 km/h
Ek= ½* 50* 36²
Ek=25*1296=32400J= 32,4KJ

Sarna:
m=150kg
V= 20m/s= 20*3,6=72km/h
Ek=½* 150* 72²
Ek=75* 5184= 388800J= 388,8KJ

388,8KJ >32,4KJ
2 2 2