Odpowiedzi

2010-02-04T21:39:40+01:00
Władza ustawodawcza narodu jest to jeden z elementów teorii trójpodziału władzy Monteskiusza, a także Johna Locke'a polegający przede wszystkim na ustanawianiu obowiązującego prawa.
We współczesnych państwach demokratycznych tworzenie prawa jest podstawowym zadaniem parlamentu, ale to nie jedyny organ władzy do tego upoważniony. Parlament jest jedynym organem upoważnionym do tworzenia najwyższych aktów prawnych – ustaw, na podstawie których ustala się inne akty prawne. W ten sposób parlament wpływa na zasady działania państwa i na życie obywateli.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T21:40:07+01:00
Władza ustawodawcza, działalność państwa polegająca na stanowieniu prawa (konstytucji i ustaw). Pojęcie władzy ustawodawczej stosowane jest także na określenie organów państwa, które powołane są do stanowienia prawa. Współcześnie władza ustawodawcza sprawowana jest zazwyczaj przez organ przedstawicielski powoływany w drodze wyborów. Nosi on różne nazwy (np. Sejm, Kongres, Kortezy), powszechnie jednak określa się go jako parlament. Uprawnienie prawodawcze parlamentu jest ogólną zasadą demokratycznych systemów, nie wyklucza ona stanowienia prawa przez inne organy państwa (np. dekrety prezydenta, rządu) jeśli stanowi to tylko wyjątek od tej normy.
1 4 1
2010-02-04T21:40:08+01:00
Władza ustawodawcza ( w polsce ) to sejm i senat.
Ustanawiają obowiązujące w państwie prawa, tworzy ustawy wspomagające działalność i życie narodu oraz całego kraju..