Zad. 1
Oblicz długość odcinka wyznaczonego przy współrzędnych.
a) (0,3) oraz (3,7)
b)(2,1) oraz (14,17)
c)(-1,1) oraz (7,7)

zad.2
Dane są punkty A=(5,4) , B=(3,2) , C= (10, -1) D= (-1,-1)
Oblicz długość odcinków AB, BC, CD, DA , DB

2

Odpowiedzi

2010-02-04T22:15:56+01:00
1a]
(0;3)(3;7)
a=pierwiastek z (3-0)²+(7-3)²=√9+16=√25=5= długośc tego odcinka
a](2;1)(14;17)
b=pierwiastek z (14-2)²+(17-1)²=√144+256=√400=20
c](-1;1)(7;7)
c=pierwiastek z (7+1)²+(7-1)²=√64+36=√100=10
2a]
A=(5;4)
B=(3;2)
C=(10;-1)
D=(-1;-1)
AB= pierwiastek z (3-5)²+(2-4)²=√4+4=√8=2√2≈2,83
BC=pierwiastek z (3-10)²+(-1-2)²=√49+9=√58≈7,62
CD=pierwiastek z (-1-10)²+(-1+1)²=√121=11
DA=pierwiastek z (5+1)²+(4+1)²=√36+25=√61≈7,81
DB= pierwiastek z (3+1)²+(2+1)²=√16+9=√25=5
1 5 1
2010-02-04T22:31:56+01:00
Zad. 1
Oblicz długość odcinka wyznaczonego przy współrzędnych.
A=(x₁,y₁) B=(x₂,y₂)

AB=√(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²
a) (0,3) oraz (3,7)
AB=√(3-0)²+(7-3)²=√9+16=√25=5

b)(2,1) oraz (14,17)
AB=√(14-2)²+(17-1)²=√12²+16²=√144+256=√400=20

c)(-1,1) oraz (7,7)
AB=√(7+1)²+(7-1)²=√8²+6²=√64+36=√100=10

zad.2
Dane są punkty A=(5,4) , B=(3,2) , C= (10, -1) D= (-1,-1)
Oblicz długość odcinków AB, BC, CD, DA , DB
AB=√(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²=√(3-5)²+(2-4)²=√4+4=√8=2√2
BC=√(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²=√(10-3)²+(-1-2)²=√49+9=√58
CD=√(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²=√(-1-10)²+(-1+1)²=√121=11
DA=√(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²=√(5+1)²+(4+1)²=√36+25=√61
DB=√(x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²=√(3+1)²+(2+1)²=√16+9=√25=5
2 5 2