Odpowiedzi

2010-02-04T21:43:27+01:00
Na podstawie kilku polskich utworów z okresu romantyzmu postaram się udowodnić indywidualność bohaterów romantycznych. "Konrad Wallenrod" - Adam Mickiewicz, Konrad - Litwin, który w dzieciństwie został porwany przez Krzyżaków, jego rodzina...
  • Użytkownik Zadane
2010-02-04T21:46:08+01:00
Dla romantyków polskich szczególnie ważna była filozofia niemiecka, poszukiwali bowiem podstaw swoich poglądów w dziełach braci Schleglów, F. W. J. Schellinga, J. Gotlieba Fichte, F. Hegla.

Filozofowie niemieccy byli ojcami teorii romantycznego światopoglądu. Filozofowie głosili następujące postulaty: w procesie poznawania świata należy posługiwać się wyobraźnią, przeczuciem, intuicją

- ducha należy postawić przed materią w hierarchii wartości
- świat ma w rzeczywistości naturę duchową, materia jest sprawą drugorzędną (spirytualizm)
- za pomocą rozumu świata zbadać ani rozpoznać nie można
- poezja jest wyrazem geniuszu - elementem boskości w człowieku - wyobraźnia zaś najważniejszym czynnikiem sprawczym poezji

Kolebką literatury romantycznej były Niemcy.


Niemcy
Johan Wolfgang Goethe - prekursor romantyzmu. Stworzył ważne dla kultury europejskiej dzieła: „Faust”, „Cierpienia młodego Wertera” i poemat „Herman i Dorota”, liczne ballady i liryki.

Friedrich Schiller - autor słynnych dramatów „Zbójcy”, „Maria Stuart”


Anglia

Opoką romantyków była twórczość W. Szekspira. Romantyzm nie tylko powrócił do szekspirowskich tematów i postaci, także wskrzesił dramat szekspirowski, w udoskonalonej formie dramatu romantycznego.

George Byron - słynne powieści poetyckie: „Giaur”, „Korsarz”, dramaty „Manfred i Kain”, poemat dygresyjny „Podróże Childe Harolda”

Walter Scott - powieści historyczne „Waverley”, „Ivenhoe”, „Narzeczona z Lammermooru”

James Macpherson - zasłynął jako autor „Pieśni Osjana”. Utwór ten wywołał ogromne poruszenie w Europie, gdyż Macpherson ogłosił, iż jest to rzeczywisty zabytek literatury celtyckiej, pochodzący z III wieku, odnaleziony przez poetę. W rzeczywistości opowieści barda Osjana były utworem Macphersona, przenosiły czytelnika w krąg średniowiecznego rycerstwa, opowiadały o przodkach Szkotów, o walkach Celtów.

Horacy Walprole - twórca powieści gotyckiej, czyli takiej, która rozgrywała się w ponurych zamczyskach, lochach lub samotnych siedzibach, pełna duchów, tajemnic rodowych i tragicznych wydarzeń, nie pozbawiona wątku miłosnego i szczęśliwego zakończenia.


Francja

Jean Jacob Rousseau - ojciec sentymentalizmu, Twórcy literatury uczuć, indywidualizmu człowieka, uznany został Rousseau za prekursora romantyzmu we Francji. Jego dzieła to „Nowa Heloiza”, „Emil”, „Julia”.

Victor Hugo - największy romantyk francuski. Pisał dramaty „Cromwell”, poezje „Ody i ballady”, „Pieśni o zmierzchu”, „Legenda Wieków”, powieści „Nędznicy”, „Pracownicy morza”, „Katedra Marii Panny w Paryżu”.

Germaine de Staël - pisarka ta szokowała współczesnych nie tylko literaturą - także sposobem bycia i licznymi romansami. Znane jej dzieła to „O literaturze i jej powiązaniach”, „O Niemczech”, powieść „Delfina i Korynna”.

Francois de Chateaubriand - poeta romantyczny, podróżnik, wróg rewolucji. Znane są jego utwory „Męczennicy”, „Geniusz Chrystianizmu”.

Aleksander Dumas - autor powieści historycznych „Józef Balsamo”, „Hrabia Monte Christo”, „Trzej muszkieterowie”, „Wicehrabia de Bragelonne”.


Rosja

Słynni poeci rosyjskiego romantyzmu to:

Aleksander Puszkin - utwory poetyckie, słynny poemat „Eugeniusz Oniegin”.

Michał Lermontow - poemat „Demon”, dramat „Maskarada”, powieść „Bohater naszych czasów”. Tematem utworów Lermontowa często jest tragizm samotnej, nie rozumianej przez otoczenie jednostki.

Spośród twórców europejskich największy wpływ na literaturę polską miała twórczość romantyków niemieckich - Goethego i Schillera oraz angielskiego - Byrona.

Przejawiało się to w: podejmowaniu podobnych tematów i gatunków literackich

licznych przekładach dzieł tych twórców, których dokonywali polscy poeci m. in. A. Mickiewicz

zachwycenie, jakim otaczali polscy poeci swoich zagranicznych kolegów, co można odczytać w wielu listach naszych romantyków.
1 5 1